Archive for the ‘โรคเบาหวาน’ Category

คลังความรู้ “โรคเบาหวาน”

1

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560
Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017

2

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557
Clinical Practice Guideline for Diabetes 2014

3

Diabetes Care
STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES 2018

5

 

คู่มือการดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน

6

 รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
สำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน NCD Clinic Plus

 7

 

CHOLESTEROL คอเลสเตอรอล และกรดไขมัน ในอาหารไทย

 8

 

หลักสูตรพยาบาลผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)
Collaborative NCDs Nurse in Community (CNN)

9

หลักสูตรพยาบาลผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)
Collaborative NCDs Nurse in Community
(Diabetes and Hypertension )

 10

 

คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2559 การบริหารงบบริการควบคุมป้องกัน
และรักษาโรคเรื้อรัง
 (บริการควบคุมป้องกัน
และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)

 11

 ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ในประเทศไทย : นโยบาย สู่ การปฏิบัติ

 12

 

คู่มือการดำเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2561

 13

 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
วัยทำงานที่พึงประสงค์สำหรับ…ผู้นำสุขภาพ
(Health leader)

 14

 

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ได้รับยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในชุมชน

 15

 

ค่าใช้จ่ายด้านยารักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานต่อใบสั่งยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จังหวัดแพร่

 16

 

บทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 17

 

บทความวิชาการ เรื่องพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

 18

 

การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในโรงพยาบาล

19

 

การรักษาโรคเบาหวานและการติดตามผู้ป่วย

20

 

ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย

21

 

“เป้าชัด หลักชัย” ด้วยผู้นำมุ่งมั่น

23

 

บทเรียนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยชุมชนที่ประสบความสำเร็จ

23-2

 

จุดเปลี่ยนจากหมู่บ้านขนมหวาน…สู่…
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมู่ ๖ บ้านวัด
ตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

24

 

เทคนิคการทำแผนและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน

25

 

ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่หลอดเลือดขนาดเล็กของโรคเบาหวาน

26

 

กินอย่างไรกับเบาหวาน

28

สุขภาพดี เริ่มที่…อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผัก ผลไม้

 

August 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031