เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก


ยินดีต้อนรับ สู่...ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำค้น:
EPlogo Search CINAHL at BCN Suratthani:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2/บรรณาธิการโดย..
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์/บรรณาธิการโดย..
กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1/บรรณาธิการโดย..
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล/บรรณาธิการ..
ณัฐสุรางค์ บุญ..
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต:ศาสตร์แ..
Community health nursing:promoting ..
Allender, Judit..
Fundamentals of nursing:the art and..
Taylor, Carol R..
Maternity & women s health care/by ..
Lowdermilk, Dei..
Brunner & Suddarth s textbook of me..
Smeltzer, Suzan..
Health assessment & physical examin..
Zator Estes, Ma..
ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ/บ..
วิไลวรรณ ทองเจ..
การพยาบาลชุมชน/บรรณาธิการโดย กีรดา ..
กีรดา ไกรนุวัต..
Nursing law and ethics/ed. by John ..
Essentials of nursing law and ethic..
Westrick, Susan..
Clinical nursing skills & technique..
Perry, Anne Gri..
กฎหมายสำหรับพยาบาล (ฉบับเรียบเรียงค..
แสงทอง ธีระทอง..
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต:ศาสตร์แ..

วัสดุฯแนะนำ

ประกาศห้องสมุด

 

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป
 ใช้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูล CINAHL Complete
ฐานข้อมูล eBook Nursing Collection
และ Nursing Reference Center Plus

    

  1. CINAHL Complete  เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯที่พัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL® PLUS WITH FULLTEXTครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า1,300 ชื่อเรื่อง(จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว)  ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937 ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ
  2. eBook Nursing Collection
  3. 300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เพื่องานวิจัยสำหรับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาที่มีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสหเวชศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company 
  4. Nursing Reference Center Plus เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาได้อย่างครอบคลุมที่สุด เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา  ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดจากเอกสารฉบับเต็มจำนวนนับพัน

 
             

ติดตามข่าวสาร

  


เวลาเปิดบริการห้องสมุด

หนังสือแนะนำ


 

รายงานการวิจัยของอาจารย์

รายงานการวิจัยของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 

 

แหล่งค้นคว้างานวิจัยวิจัย (Fulltext)-ThaiLIS


สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


มหาวิทยาลัยมหิดล


มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หอสมุดแห่งชาติ
 

Thaihealth.or.th
เที่ยวงานลอยกระทงปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เมืองลำพูน
เทศบาลเมืองลำพูนเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมลอยกระทงปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ และจุดโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2556...

read more

แนะวิธีการป้องกันอุบัติภัยในวันลอยกระทง
แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยวันลอยกระทง เตือนฉลองอย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ระบุเล่นปะทัด ระวังอันตรายสร้างความเสียหาย จะมีโทษทั้ง จำคุก-ปรับ...

read more

นักวิชาการไทย หนุนเก็บภาษีอาหารขยะ
รัฐสามารถปรับภาษีให้เต็มเพดานได้ และสามารถกำหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บโดยใช้ระดับปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเป็นเกณฑ์ โดยเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากขึ้นควรถูกเก็บภาษีในอัตราที่มากขึ้นตามไปด้วย...

read more

ผู้ป่วยเบาหวาน 20% เสี่ยงตาบอด ควรตรวจตาปีละครั้ง
สธ.เตือนผู้ป่วยเบาหวานควรตรวจตาปีละครั้ง ก่อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา จนเสี่ยงตาบอด พบมีความเสี่ยงมากถึง 20% และจะเพิ่มเป็น 80% เมื่อป่วยเบาหวานนานถึง 15 ปี ระบุควบคุมระดับน้ำตาล ออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ช่วยลดความเสี่ยงได้...

read more Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.